Διοικητικό Συμβούλιο


Πρόεδρος Γιώργος Αθηνής
Αναπληρωτής Πρόεδρος Σωκράτης Έλληνας
Αντιπρόεδρος Κώστας Παντελίδης
Αντιπρόεδρος Κυριάκος Γεωργιάδης
Αντιπρόεδρος Πέτρος Πολυκάρπου
Αντιπρόεδρος Γιώργος Λοϊζίδης
Γενικός Γραμματέας Σάββας Λοιζίδης
Ειδικός Γραμματέας Σωκράτης Τσαγγάρης
Ταμίας Σώτος Μακρίδης
Ειδικός Ταμίας Φιλοποίμην Έλληνας
Εκπρόσωπος Τύπου Λευτέρης Ματθαίου
Μέλος Πάρις Στυλιανίδης
Μέλος Ανδρέας Παναγή
Μέλος Λευτέρης Τσιάκκιρος
Μέλος Χριστόφορος Γ. Κουλουντής
Μέλος Χαμπής Φασουλής
Μέλος Ανδρέας Λανίτης
Μέλος Χριστόφορος Σ. Κουλουντής