Διοικητικό Συμβούλιο Σωματείου Απόλλων

Πρόεδρος

Ξενοφών Χαραλάμπους

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Παναγιώτης Γεωργάκης

Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Γεωργίου

Αντιπρόεδρος

Κυριάκος Κακουλλής

Αντιπρόεδρος

Πέτρος Πολυκάρπου

Γενικός Γραμματέας

Ξένιος Ανθούσης

Γενικός Ταμίας (Αριστίνδην)

Ανδρέας Κουτσός

Μέλος – Εκπρόσωπος Τμήματος Ποδοσφαίρου Γυναικών

Γιώργος Λοϊζίδης

Μέλος (Αριστίνδην) – Εκπρόσωπος Τμήματος Καλαθόσφαιρας Ανδρών

Ανδρόνικος Ανδρονίκου

Μέλος – Εκπρόσωπος Τμήματος Καλαθόσφαιρας Γυναικών

Νίκη Ερημούδη

Μέλος

Χρίστος Λαζάρου

Μέλος

Δώρος Μίτσιγγας

Μέλος

Αντίγονος Θεοδώρου

Μέλος (Αριστίνδην) – Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων

Βασίλης Νικολαΐδης

Μέλος

Ρένος Ποταμίτης

Μέλος – Εκπρόσωπος Τμήματος Καλαθόσφαιρας σε Τροχοκάθισμα

Λεωνίδας Χαραλάμπους

Γενικός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Μασώνος

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Ακαδημίας

Γιώργος Λοϊζίδης

Ρένος Ποταμίτης

Πέτρος Πολυκάρπου

Προσωπικού

Ξένιος Ανθούσης

Βασίλης Νικολαΐδης

Χρίστος Λαζάρου

Κτιριακών Εγκαταστάσεων

Ξένιος Ανθούσης

Δώρος Μίτσιγγας

Ρένος Ποταμίτης

Μελών

Ανδρέας Κουτσός

Βασίλης Νικολαΐδης

Λεωνίδας Χαραλάμπους